Portal Historisk
Repamotors Historie
Elmuseet
Debat
 
 
   
 
       
   

Kære Repamedlemmer og venner af Repamotor og elektromekanikeren.

 

Et hjerteligt velkommen til jer alle her til Repamotors nye dobbelte hjemmeside.

Som I før har fået orientering om, så er Repamotors hjemmeside, ud over at være blevet nykonstrueret, også blevet udvidet med en fuldt integreret historisk sektion,

 

Beretningen om Repamotors og Elektromekanikerens historie gennem 100 år

 

Løbende opbygning.

Indholdet til den historiske side vil løbende blive opbygget. Dette naturligvis fordi der vil være et meget omfattende materiale der skal behandles, men modsat hvad der ville være tilfældet hvis jeg skulle have skrevet en trykt bog, ja, så vil der med denne digitale udgave være rigtig mange fordele:

  • Du kan følge med i ”bogens” produktion.
  • Du kan selv være medforfatter – f.eks. med en beretning om din egen virksomhed eller med tilføjelser og evt. rettelser til min beretning samt med dokumenter og billeder.
  • Beretningen kommer ud til mange, mange flere end hvis det var en trykt bog man skulle købe  -  ja, og helt ærligt, hvor mange ville gøre det?
  • Hovedformålet set fra min side må alene være at flest muligt, ikke mindst af vore efterkommere,  får kendskab til denne beretning om et af de vigtigste fagområder i den danske Industris udvikling – en historie som ufatteligt få har kendskab til, selv inden for Industrien og slet ikke i museumsverdenen.
  • Og så kan man sige at ”bogen” bliver aldrig færdig, aldrig en endelig ”sandhed”. Nøjagtigt som virkeligheden, der altid har betinget Repa-virksomhedernes forhold.

 

Én ulemper er der dog – jeg går glip af det normale forfatterhonorar    

 

Jeg håber I alle er interesseret i vor fælles baggrundshistorie, og derfor hurtigst udfylder det lidt lange tilmeldingsskema.

 

Tilmeldingsskema.

Som det første vil jeg bemærke at I naturligvis kun behøver at udfylde ganske få felter (de med * markerede felter) alle de øvrige er helt frivilligt, men har naturligvis interesse for den historiske databases persongalleri.

Prøv som eksempel at se mit (Arne Ohlsen) eget skema på :

http://on.d5e.eu/repamotor/Index.asp?SideID=7&IntID2=28&IntID=13&sID=28

 

 

Jeg vil her ikke komme nærmere ind på sidernes indhold, men som sagt blot bede alle tilmelde sig via tilmeldingsskemaet, der mest har interesse for det historiske overblik, som f.eks. når jeg også beder om at man udfylder skemaet for afdøde virksomheds-ejere og elektromekanikere.

 

Det kan måske også virke lidt underligt når man i skemaet blive bedt om ægtefælde(r)s navn(e), men dette er alene ud fra den kendsgerning at vi i Repamotor gennem alle årene har haft et ideelt socialt samvær hvor også ægtefæller har deltaget. Dette ses også på de mange billeder fra vore årskongresser.

Men det er helt frivilligt om man vil oplyse dette – og man kan også her via sit password senere både tilføje, rette og slette i eget skema.

Tilmelding er også nødvendig hvis du senere ønsker at modtage mine meddelelser (der ikke alle kommer ud på hjemmesiden). 

 

Hvorfor er jeg/han ikke med ?

Dette spørgsmål vil mange gamle medlemmer og elektromekanikere, jeg eventuelt har glemt eller ikke har haft kendskab til, nok kunne stille, men så er der kun at sige til dem der ønsker at være med – udfyld et tilmeldingsskema og man er straks med og kan blive en brik af historien. Og bemærk, tilslutning til Repamotors historie er ikke kun for mester, men for enhver elektromekaniker.  Ja, og sikkert også for mange børn og børnebørn af de første danske Repa-medlemmer og elektromekanikere.

 

Log in

Du kan naturligvis ikke se alt på siderne uden at være logget ind, og slet ikke bearbejde data. Du kan logge dig på via din egen E-mail adresse samt et selvvalgt password – som du vælger når du udfylder dit personskema.

Ligeledes bliver der oprettet interessegrupper, som f.eks. bestyrelsen eller en gruppe der har med uddannelserne at gøre, eller en gruppe der samarbejder med El-museet, eller en faggruppe med virksomheder der arbejder med elevatorer eller kraner o.s.v., hvor det kun er de valgte gruppemedlemmer der får adgang til gruppeindholdet – via deres passwords.

 

Da den medlemsliste DI har stillet til rådighed er anvendt til at oprette personskemaer for de nuværende Repa-medlemmer, kan det password vi har anvendt – og som skal rettes første gang siden besøges – enten være dit private telefonnummer eller firmaets telefonnummer. Virker det ene ikke så prøv det andet. Selv om dit skema er oprettet via DI´s database, så gå alligevel ind på dit personskema for at rette og tilføje hvad der mangler.  Det vil alene være dine oprettelser, rettelser og tilføjelser, der vil gælde.

Skulle du slet ikke kunne finde dit skema, så opret blot et helt nyt fra begyndelsen – så sletter jeg det gamle efterfølgende.  Der er ingen direkte dataoverførsel til DI databaser.

 

Hver virksomhed sin historie.

Medlemsvirksomhedernes helt individuelle historie er naturligvis også vigtig for Repamotors samlede historie. Som man vil kunne se har jeg samlet lidt af historien for en del elektromekaniske værksteder, men der er naturligvis mange måske endda fejlagtige oplysninger og ikke mindst mangler om de enkelte, ligesom de fleste slet ikke er specielt omtalt – men dette håber jeg mange vil være med til at rette op på – især også med billedmaterialer.

 

Jeres forslag og kommentarer kan I ikke selv lægge ind på siden men skal sendes til mig på :

ao@waow.dk

 

Forum

Mener du dine kommentarer kan have interesse for andre, så skriv herom på Forum hvor du til enhver tid kan skrive dine indlæg og måske også en lille elektromekanikerhistorie.

 

Vær med til at levendegøre Repamotors fortid for vore efterkommere

Få en plads i historien. Ikke mange erhvervsgrupper har kunnet tilbyde samtlige sine medlemmer en plads i erhvervets egen historiske beretning, men

Det kan Repamotor.

Dette skyldes at denne Repa´s historiske side har jeg aftalt med Elmuseet at de må få til deres digitale arkivdatabase som en del af den Repamotorsamling man har oprettet. Kunne måske også komme til at køre på en monitor i den offentlige udstilling.

 

Repamotorsamlingen på Elmuseet.

Samlingen der har fået eget nummer består af både en samling af fysiske enheder og en samling arkivalier, d.v.s. alt hvad der er trykt eller håndskrevet.

Proceduren for hvordan og hvad der kan/bør afleveres til museet vil jeg ikke her komme ind på, men beskrive nærmere når der forligger en med museet aftalt procedure herfor. Der er nemlig således at da Elmuseet er et statsanerkendt museum er der et hav af regler og procedurer der skal overholdes, ligeledes at museet ikke må modtage enheder/arkivalier man har flere af i forvejen, og dette kunne nok få en vis betydning da vi, Kaj Leth, Erik Mensberg og undertegnede, ved vort besøg på den lukkede del af samlingerne erfarede at museet bl.a. har et utrolig stort antal endog meget gamle motorer og tavleinstrumenter  -  men husk lige at der også findes mange små lokale samlinger, så smid ikke noget væk. Husk også de autoelektriske enheder og andre dele fra jeres individuelle specialer og måske motorproduktioner. Ja, og især specialværktøjer og arbejdsredskaber (viklings)maskiner historiske arbejdsborde o.s.v.

Jeg vil dog godt bede om at I finder de gamle klenodier frem, fotograferer dem og udfylder det skema jeg senere laver på hjemmesiden hertil.  Så kan billeder, skema og evt. kommentarer mailes til museet, men først efter nærmere orientering. Det kommer jeg tilbage til.

 

Elektromekanikerværksted på Elmuseet.

Hvis der dukker tilstrækkeligt med enheder op kunne Elmuseet måske engang få lavet et historisk elektromekaniker-værksted på selve udstillingen for publikum. 

      

Kontakt angående hjemmesiden.

Alt afhængigt om du henvender dig angående foreningsaktuelle emner eller angående den historiske side, ja, så kan du finde de forskellige adresser nederst på startsiden.

 

Velkommen til det nye / det gamle Repamotor

 

Arne Ohlsen

       
 
 

Hjemmesiden ”Repamotor historisk”
Arne Ohlsen
E-Mail : ao@waow.dk
Telefon : 7353 3333
Mobil : 4016 6666